Data wprowadzenia: 11 lipiec 2023r.

 

1. Ogólne warunki

 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w kursach online organizowanych przez FACH US Sp. z o.o. (zwane dalej "Firma", "my" lub "nas") z siedzibą przy Adama Mickiewicza 37/58, 00-120 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000626997), posiadająca NIP: 36491122500000 oraz REGON: 5252667189, jest zobowiązana do ochrony prywatności naszych klientów, uczestników kursów oraz użytkowników strony internetowej www.course24.pl., zwaną dalej "Organizatorem kursu".

1.2. Uczestnictwo w kursach online jest dobrowolne i podlega akceptacji regulaminu oraz opłaceniu kursu zgodnie z procedurą określoną w §2.

 

2. Płatność za kurs

 

2.1. Opłata za uczestnictwo w kursie jest jednorazowa i wymaga dokonania przelewu na konto Organizatora kursu.

2.2. Szczegółowe informacje dotyczące opłat, numeru konta bankowego oraz terminów płatności zostaną przekazane uczestnikowi po uprzednim kontakcie z Organizatorem kursu.

2.3. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania płatności przed rozpoczęciem kursu.

2.4. Po dokonaniu płatności, uczestnik otrzyma potwierdzenie dokonanej opłaty.

 

3. Zapisy i uczestnictwo

 

3.1. Zapisy na kursy online odbywają się poprzez kontakt z Organizatorem kursu, który udzieli informacji na temat dostępności miejsc oraz terminów kursów.

3.2. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania dokładnych i prawdziwych danych kontaktowych przy dokonywaniu zapisu.

3.3. Uczestnik może być przyjęty na kurs wyłącznie po potwierdzeniu przez Organizatora kursu dostępności miejsca oraz po dokonaniu opłaty zgodnie z §2.

 

4. Zasady kursu online

 

4.1. Uczestnik otrzyma dostęp do materiałów kursowych i platformy e-learningowej po spełnieniu warunków określonych w §3.

4.2. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z materiałów i platformy zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora kursu oraz przestrzegania praw autorskich.

4.3. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu kursu, jeśli zachodzi taka konieczność. Uczestnicy zostaną wcześniej poinformowani o ewentualnych zmianach.

 

5. Rezygnacja z kursu

 

5.1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w kursie przed rozpoczęciem kursu i uzyska pełny zwrot opłaty.

5.2. Rezygnacja z kursu po rozpoczęciu nie podlega zwrotowi opłaty.

 

6. Odpowiedzialność

 

6.1. Organizator kursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z dostępem do platformy e-learningowej, o ile nie wynikają one z winy Organizatora.

6.2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności danych dostępowych do platformy e-learningowej.

 

7. Postanowienia końcowe

 

7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora kursu.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany będą obowiązywać od daty ich opublikowania na stronie internetowej.

7.3. Uczestnik zobowiązany jest regularnie sprawdzać treść regulaminu.

7.4. Wszelkie spory wynikłe z uczestnictwa w kursach online będą rozstrzygane na drodze negocjacji między Organizatorem a Uczestnikiem.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z powyższym regulaminem przed zapisaniem się na kurs online. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Organizatorem kursu.

REGULAMIN KURSÓW

  1. pl
  2. en

REGULAMIN KURSÓW

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 kontakt@courses24.pl

                         

KRS: 0000626997

Regon: 364911225

NIP: 5252667189

Nr. konta: PL 95 1460 1181 2002 0000 8799 8898

 

Ul. Adama Mickiewicza 37 /58

01-625 Warszawa

FACH-US SPÓŁKA Z O.O.

© 2023

Wszystkie prawa zastrzeżone